This site uses cookies and by using the site you are consenting to this. To learn more about our use of cookies please click here.

Caffi

Enjoy refreshments at the Welsh Rock Caf at Inigo Jones

Mae'r Caffi Roc Cymraeg wedi ei leoli yn yr hyn a arferai fod yn hn weithdy llechi sydd bellach wedi ei drawsnewid. Mae thema y caffi wedi ei seilio ar gerddoriaeth Cymraeg, ac mae yna arddangosfeydd yn y caffi ar hanes cerddoriaeth yng Nghymru. Gall y caffi roi lle i hyd at 70 o bobl ac mae ardal y tu allan i gwsmeriaid eistedd pan fydd y tywydd yn braf.

Mae rac beiciau ar gyfer y rhai sydd wedi dod ar hyd Ln Eifion, sef llwybr beicio oddi ar y ffordd sy'n rhedeg o Gaernarfon i Gricieth. Dyw Caernarfon ddim ond 6 milltir i ffwrdd, a gellir logi beiciau yno er mwyn reidio i Inigo Jones ac yn l i Gaernarfon ar ffordd ddymunol iawn, iach a diogel ar gyfer teulu i dreulio eu bore neu brynhawn. Mae amgylchfyd o fynyddoedd y Crib Nantlle a'r Eifl yn rhoi golygfeydd gwych o gefn gwlad lleol. Mae'r caffi yn gwasanaethu amrywiaeth o fyrbrydau a diodydd, ac mae'r fwydlen ar gael i'w gweld isod.

Cliciwch i weld bwydlen y Caffi Roc CymraegChwilio am Nwyddau


English / Cymraeg

Gweld eich Basged


Ymuno n Rhestr Bostio

Nodwch eich Enw
Nodwch eich e-bost100% Diogel
Gyda Masnachu Diogel


Cysylltu Ni

Ffn: 01286 830242
Ffacs: 01286 831247
E-bost: info@inigojones.co.uk

Telerau ac Amodau
Inigo Jones Facebook Link Inigo Jones Twitter Link Inigo Jones Trip Advisor Link Inigo Jones on YouTube