This site uses cookies and by using the site you are consenting to this. To learn more about our use of cookies please click here.

Lleoliad

Inigo Jones location within the United Kingdom

Mewn Car
Mae Gwaith Llechi Inigo Jones ar y brif A487, 6​ milltir i'r de o Gaernarfon, ar y ffordd i Borthmadog.
Mae mynediad hawdd o'r gylchfan, ac mae arwyddion amlwg ymlaen llaw.

Gwasanaethau Trn
Mae Gorsaf Bangor (15 milltir i'r gogledd) ar y brif linell Arfordir Gogledd Cymru, gyda chysylltiadau gweddill y DU ac Iwerddon. Mae rhif Bws 5a a Rhif 2 yn cysylltu i Inigo Jones.

Gwasanaethau Bws
Mae'r safle bws yn union gyfagos i'r atyniad.
Rhif 5a Bangor i Benygroes a Thalysarn.
Rhif 1 Caernarfon i Porthmadog a Blaenau Ffestiniog.
Rhif 2 Bangor i Ddolgellau.
Rhif 80 Caernarfon i Benygroes a Nantlle.

Mae'r gwasanaethau yn rhedeg bob awr, gan eithrio ar y Sul.

Maer gweithdy ar siop ar agor pob dydd o'r flwyddyn, gan gynnwys penwythnosau, gan eithrio Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan 09:00-17:00.

Mae'r caffi hefyd ar agor bob dydd fel yr uchod ond am yr amseroedd - 10:00-17:00. Maer hunan daith dywysedig olaf am 16:00.

Cliciwch i gael manylion am ein datganiad hygyrchedd

Chwilio am Nwyddau


English / Cymraeg

Gweld eich Basged


Ymuno n Rhestr Bostio

Nodwch eich Enw
Nodwch eich e-bost100% Diogel
Gyda Masnachu Diogel


Cysylltu Ni

Ffn: 01286 830242
Ffacs: 01286 831247
E-bost: info@inigojones.co.uk

Telerau ac Amodau
Inigo Jones Facebook Link Inigo Jones Twitter Link Inigo Jones Trip Advisor Link Inigo Jones on YouTube